Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Název Původce Zveřejněno od Zveřejněno do
Oznámení o zahájení řízení Statutární město Přerov, Bratrská č.p. 709/34, 75002 Přerov 2 2019-03-20 00:00:00.0
Usnesení ze 7. schůze Rady města Kojetína ze dne 13.03.2019 Městský úřad Kojetín 2019-03-20 00:00:00.0
Dražební vyhláška - elektronická dražba Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2 2019-03-19 00:00:00.0
Oznámení o uložení nálezu Městský úřad Kojetín 2019-03-15 00:00:00.0
záměr přenechat pozemek parc. č. 649/3, ostatní plocha, do výpůjčky, a změna smlouvy o výpůjčce ze Městský úřad Kojetín 2019-03-15 00:00:00.0
záměr pachtu části pozemku parc. č. 211/5, ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 2825/10, ostatní Městský úřad Kojetín 2019-03-15 00:00:00.0
záměr pronájmu parkovacího místa č. 12 nájemci bytu v domě Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I -Město Městský úřad Kojetín 2019-03-15 00:00:00.0
záměr změny Smlouvy o nájmu parkovacího místa ze dne 01.07.2016 na pronájem parkovacího místa č. 19 Městský úřad Kojetín 2019-03-15 00:00:00.0
záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 28.04.2006 na pronájem parkovacího místa č. 18 Městský úřad Kojetín 2019-03-15 00:00:00.0
záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 28.04.2006 na pronájem parkovacího místa č. 13 Městský úřad Kojetín 2019-03-15 00:00:00.0
záměr změny Smlouvy o nájmu parkovacího místa ze dne 15.03.2016 na pronájem parkovacího místa č. 1 Městský úřad Kojetín 2019-03-15 00:00:00.0
Výběrové řízení Městský úřad Kojetín 2019-03-13 00:00:00.0
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2018, vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření Městský úřad Kojetín 2019-03-12 00:00:00.0
Oznámení zahájení územního řízení bez jednání VV Městský úřad Kojetín 2019-03-11 00:00:00.0
Dražební vyhláška Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor Ivanko Igor, Dědinská č.p. 893/29, 16100 Praha 614 2019-03-11 00:00:00.0
záměr pornájmu parkovacího místa č. 2 nájemci bytu Městský úřad Kojetín 2019-03-07 00:00:00.0
záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 30.04.2012, na pronájem parkovacího místa č. 29 Městský úřad Kojetín 2019-03-07 00:00:00.0
záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 01.12.2013, na pronájem parkovacího místa č. 32 Městský úřad Kojetín 2019-03-07 00:00:00.0
záměr změny Smlouvy o nájmu parkovacího místa ze dne 01.04.2016, na pronájem parkovacího místa č. 27 Městský úřad Kojetín 2019-03-07 00:00:00.0
záměr pornájmu parkovacího místa č. 15 nájemci bytu Městský úřad Kojetín 2019-03-07 00:00:00.0
záměr pachtu pozemku parc. č. 4452/1, vodní plocha, v k.ú. Kojetín Městský úřad Kojetín 2019-03-07 00:00:00.0
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Lihovarská č.p. 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice 2019-03-05 00:00:00.0
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č.p. 1294/38, 75002 Přerov 2 2019-02-20 00:00:00.0
Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech Svazek obcí mikroregionu střední Haná, Masarykovo Nám. 20, 75201 Kojetín, Obec Měrovice nad Hanou 2019-02-14 00:00:00.0
Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů Sdružení obcí střední Moravy, Horní Náměstí č.p. 367/5, 77900 Olomouc 9 2019-01-03 00:00:00.0
Informace o dokumentech zveřejňovaných dle z. 250/2000Sb.-střednědobého výhledu mikr. Střední Haná Svazek obcí mikroregionu střední Haná 2018-07-23 00:00:00.0
Informace o dokumentech zveřejňovaných dle z.č. 250/2000 Sb.-závěrečný účet mikr. Střední Haná Svazek obcí mikroregionu střední Haná 2018-07-23 00:00:00.0
Zvěřejnění smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 2018, dle §10d zákona 250/2000 Sb. - č.1 Městský úřad Kojetín 2018-04-26 00:00:00.0
ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2017 dle §10 d) zákona 250/2000 Sb. - č.2 Městský úřad Kojetín 2017-10-11 00:00:00.0
ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 2017,dle §10d zákona 250/2000 Sb. - č. 1 Městský úřad Kojetín 2017-04-24 00:00:00.0
Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úz.rozp. Městský úřad Kojetín 2017-03-14 00:00:00.0
smlouvy o poskytnutí dotací ke zveřejnění - část 3/2016 Městský úřad Kojetín 2016-12-29 00:00:00.0
ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOČTU 2016, dle §10d zákona 250/2000 Sb. - č.2 Městský úřad Kojetín 2016-10-19 00:00:00.0
ZVEŘEJNĚNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOČTU 2016, dle §10d zákona 250/2000 Sb. - č.1 Městský úřad Kojetín 2016-05-04 00:00:00.0